Vyhledávání ↓ Vyhledávání ↑

Převod energií

Převod energií se provádí po předání nemovitosti novému majiteli. Dokumenty, které budete potřebovat pro zdárné převedení energií jsou list vlastnictví se zapsaným novým vlastníkem nebo kupní smlouva, předávací protokol se zaznamenaným stavem měřičů ke dni předání.